Dungeons and Dragons

Hoofdstuk 1 - Een toevallige samenloop?

De helden ontmoeten elkaar

Op verschillende plaatsen in de stad Dunvil ontvangen een aantal personen exact dezelfde brief met de volgende inhoud: 

Dear traveler,

You do not know me and I can only assume that getting a message from someone you do not know will seem odd and you have no reason to trust me. I am, however, in dire need of your assistance and this is the best way I could think of without drawing attention to myself from unfriendly eyes. I may seem to speak in riddles, but for now I cannot say more, since this message may be seen by unfriendly eyes (hence me not signing it with my own name). I beg of you, please aid me… would you please come to the Happy Wereboar Inn this very evening for dinner. The Inn is in the inner circle of this city, most people will be able to point you in the right direction. Would you come and find me in the second floor dining room in the back left corner? I await your arrival, it is my most desperate hour…

A lady in need

Alle helden besluiten om gehoor te geven aan deze oproep en verzamelen zich uiteindelijk (de een eerder dan de ander) in the Happy Wereboar Inn. Hier maken zij kennis met een dame die verscholen gaat onder een cape. Deze dame blijkt Ayla te zijn. Zij vertelt de helden dat zij nachtmerries heeft gehad en met de hulp van een krachtige magiër Gabriel heeft zij onze helden en hun locatie gevonden.  In haar visioen waren zij de enige die zij nog kon vertrouwen. In haar nachtmerries wordt zij verraden en nu vraagt zij de hulp van de helden. In één van haar dromen zag zij een groep mannen buiten de stad die met het verraad te maken konden hebben. Zij vraagt de helden om gezamenlijk op pad te gaan en aanwijzingen voor haar te vinden. Zij geeft de party 2 minor healing potions, een kaart van het gebied en 10gp per persoon voor voorraden. De helden besluiten na enig overleg om Ayla te helpen en gaan de volgende dag op pad. Na wat zoeken vinden zij de groep mannen die aan de omschrijving van Ayla voldoen. Ze zien er niet uit alsof ze uit deze omgeving komen, een aantal dragen het type kleren dat eruitziet alsof ze veel kouder weer gewend zijn. De party doet eerst een poging diplomatiek te werk te gaan, maar ze worden aangevallen en korte tijd komen onze helden als winnaars uit de strijd. Zij vinden naast wat kostbaarheden een setje sending stones (magische walkie-talkies om het zo maar te zeggen) en een brief in een taal die geen van hen machtig is.

Comments

m_inklaar m_inklaar

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.